Stroomproblemen Liander

Dorpsbelang Nijemirdum ontvangt vanaf verschillende kanten klachten over het netwerk van Liander, voornamelijk met betrekking tot het terugleveren van zonne-energie.

Enkele bewoners hebben contact gezocht met Liander, waar deze aangeeft niet bekend te zijn met de problematiek rondom Nijemirdum.

Waar ook de problematiek voor ons niet geheel inzichtelijk is, doen we een inventarisatie van alle huishoudens welke momenteel met energie problemen kampen. Indien u problemen ondervind met het terugleveren via uw zonnepanelen, zouden we u willen vragen onderstaande formulier in te vullen.


Dorpsbelang wilt met alle ontvangen resultaten in één keer de problematiek aankaarten bij Liander, in de hoop iets van verbetering te kunnen realiseren.

 

Waardoor komen de teruglever problemen ?

Afgelopen jaren is er massaal geïnvesteerd in onder andere zonnepanelen, voor het opwekken van duurzame energie. Een goed idee natuurlijk. Naast onze energiekosten in de hand te houden,  bijdragen we zo ook wat bij aan het milieu.  Alleen heeft dit een der mate snelle ontwikkeling doorgemaakt, waar het netwerk van Liander hierin is achter gebleven en dit nu bij lange na niet meer kan bij benen.

 

Maar hoe zit dat dan?
Simpel uitgelegd, het netwerk van Liander kunt u zien als een soort autosnelweg. Deze is zo ontworpen dat iedereen met z'n auto snel van A naar B kan. 
Alleen wordt op sommige momenten dat aantal auto's vertienvoudigd. Waar het netwerk ontwikkeld is om voor elk huishouden tegelijk 1 a 2 auto's te bedienen, gaan er nu 10 tegelijk op pad. U kunt zich mogelijk voorstellen dat dit een file veroorzaakt.

Deze files ontstaan dan vooral op de meest zonnige momenten op de dag, grofweg tussen 11 & 15 uur.  Op die momenten bouwt de spanning op het energie netwerk zich zo hoog op, dat uw zonnepanelen (uw omvormer) zichzelf uitschakelen. 

Wat kunt u nu al doen ?

Nu zijn er trucs die nog kunnen helpen om de file op het energienetwerk wat te vertragen. Deze kunt u hier terug vinden; 

 - https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i24380/netbeheerders-presenteren-tips-en-trucs-om-spanningsproblemen-met-zonnepanelen-te-voorkomen

Daarnaast zou u nog kunnen kijken of uw omvormer juist is ingesteld. Neem hiervoor eventueel contact op met uw installateur. De juiste instelling op uw omvormer zou moeten zijn; `NEN-EN50438`

De beste tip

Naast de bovenstaande tips, is de beste tip natuurlijk om met z'n allen zoveel mogelijk stroom te gebruiken op de piek momenten. Hiermee halen we het stroom voltage omlaag, waardoor omvormers weer ruimte zien om weer te kunnen leveren.

Zet uw vaatwasser aan tijdens het spitsuur van zonnestralen, dus tussen 11-15u om zo de file te ontlasten

Wat doet Liander er aan ?

De netwerkproblemen zijn natuurlijk bekend bij Liander. Waar deze helaas niet alleen hier spelen, maar in het gehele land.
Liander is dan ook druk bezig met de verzwaring van het gehele stroomnetwerk.

Meer informatie over deze verzwaring kunt u terug vinden op de website van Liander;
 - https://www.liander.nl/nieuws/2021/10/21/grootschalige-uitbreiding-van-het-elektricteitsnet-friesland-en-de-noordoostpolder
 - https://www.liander.nl/sites/default/files/20230202%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Balk%20v1.1.pdf

 

Planning verzwaring Nijemirdum

Dorpsbelang Nijemirdum is al in contact met Liander met betrekking tot de aankomende netverzwaring. Helaas door leveringsproblemen van materiaal en de personeelsbezetting is de planning voor 3e kwartaal 2023 niet haalbaar.

Zoals u mogelijk al bemerkt heeft, zijn zij wel al druk bezig.  

Liander heeft nu 1e kwartaal 2024 voor ogen, om de netverzwaring te hebben gerealiseerd. Echter zijn zij hiervoor afhankelijk van de gemeente en toeleveranciers. Zodra er meer bekend is over een concrete planning, zullen wij dit uiteraard laten weten.

 

Geplande werkzaamheden

Momenteel is het stroomgebied in Nijemirdum opgesplitst als soort van noord & zuid gebied, waar de toren ongeveer de scheidingslijn is. (voor de buitengebieden als Heaburgen ligt dit net iets anders)

De bestaande verdeelstations zijn gepositioneerd ter hoogte van Lyklamawei 53 en het Wytlansdykje. De laatst genoemd is al van 1948 en niet meer van deze tijd en heeft ook onvoldoende capaciteit voor de hedendaagse vraag aan energie. Liander wilt het station aan het Wytlansdykje dan ook laten vervallen en elders vervangd station plaatsen.

Daarnaast zijn er nog twee extra stations voor ogen, om de grote vraag aan energie te kunnen garanderen. De exacte locatie van de te plaatsen stations is nog niet volledig vastgesteld. 

 

 

 

Op piek momenten wekken we in Nederland ruim 18GW hernieuwbare elektriciteit op uit wind & zon.
Echter de totale elektriciteitsvraag is slechts 13GW.

Bron: https://energieopwek.nl

 

Inventarisatie energie problemen

Naast uw gegevens als naam, postcode / huisnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Zouden we ook graag wat details willen weten over wat er bij u exact speelt.

Hoe meer specifiekere details u kunt aanleveren, hoe handiger dit voor ons is om een beter inzicht te krijgen.
We kunnen ons voorstellen dat u niet alle details weet, geen probleem natuurlijk, ook dan willen we graag uw aanmelden ontvangen! 

Details van uw installatie welke van pas kunnen komen om aan Liander te overleggen zijn;

 - Naam / type omvormer (een foto is natuurlijk prima)
 - Aansluitwaarde omvormer (Op 1 of 3 fase aangesloten, de maximale op te wekken wattage)
 - Hoe komen de problemen tot uiting? Mogelijk heeft grafieken of andere informatie hoe u de problematiek bemerkt.