Doarpsnijs

Camping De Groninger                                          Harmen en Lieske Bangma

Vakantiewoningen en groepsaccommodatie       Fam. Bekedam

Garant zaden                                                          Bauke Beukens

Buma handel                                                          Jan Buma

Dierenarts                                                              Johan Dijkstra

Agrarische dienstverlening Draaijer                            Rintje Draaijer

Boomkwekerij                                                        Jelle Eppinga

Garagebedrijf Hendriks                                         Arjen Hendriks                                 

Bouw en onderhoudsbedrijf                                 Halbe Hielkema

Hoekstra kraanverhuur en transport                   Atze Hoekstra

Kapsalon Tryntsje                                                  Tryntsje Rienstra

Transportbedrijf en verhuizingen                               Yde Groenhof

Timmer en onderhoudsbedrijf Stephan Mast      Stephan Mast

Van der Meer Mechanisatie                                  Cees en Johannes van der Meer

Motorenrevisie en reparatie                                 Hendrik Postma

Bakkerij Prins                                                        Douwe Prins

Beheerders Dorpshuis                                          Gea Jagersma

Klein diervoeders, aardappelen enz.                   Martin en Gerrit Age Runia

Transportbedrijf Runia                                         Gerrit Jaap en Martzen Runia

Feedcentre B.V.                                                     Dirk Jan van Tol

Werkschoenen en kleding                                    Ruerd Vellinga

Pedicure                                                                 Anoeska de Vries

Slagerij Oudemirdum                                            Slagerij de Vries

Edze Westra Trading BV                                        Edze Westra

Nijebouw Nijemirdum                                           Meine Pietersma

Bed & Breakfast Lyklama-State                            Klaas Kos & Jellie Zijlstra

Klauwbekapper                                                      Meine Pietersma

www.geschiedenisgaasterland.nl.