Doarpsnijs

Camping De Groninger                                          Harmen en Lieske Bangma

Vakantiewoningen en groepsaccommodatie       Fam. Bekedam

Garant zaden                                                          Bauke Beukens

Buma handel                                                          Jan Buma

Dierenarts                                                              Johan Dijkstra

Boomkwekerij                                                        Jelle Eppinga                               

Bouw en onderhoudsbedrijf                                 Halbe Hielkema

Hoekstra kraanverhuur en transport                   Atze Hoekstra

Kapsalon Tryntsje                                                  Tryntsje Rienstra

Transportbedrijf en verhuizingen                               Yde Groenhof

Timmer en onderhoudsbedrijf Stephan Mast      Stephan Mast

Van der Meer Mechanisatie                                  Cees en Johannes van der Meer

Motorenrevisie en reparatie                                 Hendrik Postma

Beheerders Dorpshuis                                          Gea Jagersma

Klein diervoeders, aardappelen enz.                   Martin en Gerrit Age Runia

Transportbedrijf Runia                                         Gerrit Jaap en Martzen Runia

Feedcentre B.V.                                                     Dirk Jan van Tol

Werkschoenen en kleding                                    Ruerd Vellinga

Pedicure                                                                 Anoeska de Vries

Slagerij Oudemirdum                                            Slagerij de Vries

Nijebouw Nijemirdum                                           Meine Pietersma

Bed & Breakfast Lyklama-State                            Klaas Kos & Jellie Zijlstra

Klauwbekapper                                                      Meine Pietersma

Snuffelplezier voor uw dier                                    Ilse Wezepoel

Total Support for Marine                                        Kim van den Brom

BHP Funderingstechniek                                      Gebroeders Postma

www.geschiedenisgaasterland.nl.

 

Nationale Vacaturebank met vacatures in en om Nijemirdum