Met het overlijden van meester Piet Bode kwam het archief wat hij bezat over Nijemirdum via zijn zoon Ab bij mij terecht. Het bevat een boek met voornamelijk krantenknipsels van zijn tijd in Nijemirdum. Ook is er een fotoalbum met vele foto's van klassen met leerlingen die hij les heeft gegeven, en met meesters en juffen tijdens zijn "schoolhoofd" zijn. Deze foto's kwam ik later ook weer tegen als dia in een doos. De doos bevat meer dan 1000 dia's over allerlei schoolse zaken, maar ook dorpsfeesten, Gaasterland dorpenfeest, weg aanleg 1972, boomplantdag enz.