De leden van het bestuur:

 

Sjoerd Bokma voorzitter                                     0514571400/0610518180

Ingrid Vellinga  secretaris                                   0611881544

Piet Rienstra (Omrin) penningmeester               0514571866/0646678599

Corrie Beukens lid                                              0641768250

Annie Ferdinands  lid                                          06655927749    

Pieter Deinum  Bode                                          0514-571771  Mobiel 0625500361

Carl Draaijer klokluider

Emailadres:                                            dle.nijemirdum@gmail.com

 

WIJZIGINGEN

 

Geboorten, huwelijken, verhuizingen e.d.

Graag per mail doorgeven aan de vereniging. Namen en geboortedata worden, helaas, niet altijd door de ouders doorgegeven.