De Grote Gelijkmaker

Als mensen hebben wij maar twee dingen waarvan we zeker kunnen zijn, we zijn zeker van de onzekerheid in dit leven en van het feit dat het vroeger of later, onherroepelijk zal eindigen. We kunnen onze eigen gedachten hebben over politieke zaken en de wenselijkheid van gelijkheid van alle mensen, maar de dood is uiteindelijk de Grote Gelijkmaker, die geen enkel onderscheid erop na houdt. Dat zien we in de praktijk gebracht op alle begraafplaatsen en dus ook op het vredige kerkhof aan de voet van de oude Nijemirdumer toren. We vinden er het voorgeslacht van Nijemirdum, maar ook Engelsen, een Amerikaan, een Noord- Ier, Canadezen en Zuid-Molukkers. De laatsten zijn begraven met het gezicht naar het zuidoosten, naar Mekka de stad van de Profeet.Zij waren in leven Mohammedanen.Alle anderen begraven in de traditionele richting, met het gelaat haar het oosten, vanwaar die ,andere Profeet, Jezus, zal terugkomen om hen op te wekken. Net zoals de Nijemirdumer toren en kerk ook in een bepaalde richting waren georiënteerd.

In het koor van de vanouds Rooms Katholieke kérk stond het altaar en werd de mis bediend.. Dat koor werd, zoals in de middeleeuwen gebruikelijk, naar het oosten gericht. Want vanuit het oosten , was het Evangelie tot de, mensen gekomen. Aan de andere kant, in het westen dus, kwam dan de toren.

Dat is aan de Nijemirdumer toren. nóg te zien: de hoofdingang is duidelijk aan de westkant.. maar is qua grootte duidelijk van latere datum. Over die "oriëntatie" van onze oude kerken en het hoe en waarom daarvan zou veel te vertellen zijn. We laten het nu echter buiten beschouwing, want we bepalen ons nu tot al die mensen van diverse nationaliteiten, die werden overwonnen door de overal aanwezige Grote Gelijkmaker en nu bijeen zijn op het Nijemirdumer kerkhof.Na enig zoeken vinden we op enige afstand ten zuidoosten van de toren een stuk van een grafzerk, waarop nog enige woorden zijn te ontcijferen, zij het dan ook met grote moeite. Hoe komt dat stuk van die zerk daar? De complete grafsteen moet een deel zijn geweest van de vloer uit de oude kerk, maar die kan nooit zo breed zijn geweest dat hij de huidige plaats van deze zerk zou hebben omvat.Men moet derhalve dit stuk steen als een curiositeit iets meer terzijde in de grond hebben geplaatst, de bovenkant vlak met het maaiveld. We kunnen het volgende ontcijferen: .."Onzes Heeren 1665 op de Mai Aucke Jarigs ….is de Eerbare.. ... hier sterflyck was ..." Het overige is onleesbaar. Inderdaad: het .laatste overblijfsel uit de 14e eeuwse kerk Waar is de rest van de zerk en wie was de in mei 1665 overleden Aucke Jarigs? . Voer voor onderzoekers .