Nijemirdum.

 De geschiedenis van Nijemirdum gaat terug tot voor de 14de eeuw.  De straten/paden Heaburgen/Hooibergen of nog vroeger Hooibergerlaan(1832) en De Hooy Bergen (1718) en Huiteburen of Hoitebuorren staan als straatnamen aangegeven op oude kaarten. Zo is ook het Lyklamabosch terug te vinden op een kaart uit 1718. De Jeneverdyk is vanaf 1800 zichtbaar op een kaart en Nij Amerika sinds ±1875. De Bremerslaan die parallel liep aan Nij Amerika is verdwenen. De Lyklamawei is in 1953 zo genoemd naar een Grietman (burgemeester) Hanso van Lijcklama die hier woonde van 1637- 1659 in Lycklama state (Griene Singel 2). De Wissebuurt is rond 1875 ontstaan. In 1444 kwam ik deze pastoor tegen, letterlijk natuurlijk, Theodorus Benten pastoor in Nijemirdum.