De dood is een moeilijk onderwerp

De dood is voor veel mensen een onderwerp waarover ze niet makkelijk praten. Toch is er veel voor te zeggen om dat wel te doen. Het verlies van iemand uit de naaste omgeving gaat met veel verdriet en emoties gepaard, terwijl er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Dat moet met zorg gebeuren. Daarom is het goed om de organisatie van de uitvaart aan anderen over te laten.

De uitvaartvereniging

De uitvaartvereniging regelt dat de praktische zorg voor u en uw nabestaanden uit handen wordt genomen. Dat geeft u de gelegenheid om u te concentreren op het afscheid en toe te geven aan het gevoel van rouw.

Doel van de uitvaartvereniging

Het doel en de grondslag van de vereniging zijn:

om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/ of geïnspireerd van uit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging wil de kosten van die hulp dekken, maar hoeft geen winst te maken. De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt weer samen met het landelijk samenwerkingsverband van Uitvaartorganisatie NARDUS

U heeft inspraak

De uitvaartvereniging heeft statuten en een Huishoudelijk Reglement dat u eventueel bij de ledenadministratie kunt aanvragen. Omdat het een vereniging is, heeft u als lid inspraak bij het te voeren beleid en het vaststellen van de bijdrage. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering ge­houden om met elkaar beslissingen te nemen. Dan wordt ook de jaarlijkse bijdrage (nu € 15,00) van de leden en de korting (nu € 750) op de kosten van de uitvaart vastgesteld.

Persoonlijk afscheid

Als lid van de uitvaartvereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in de omgeving die u en uw nabestaanden vertrouwd is. Indien mogelijk wordt de overledene thuis opgebaard. Is dat niet mogelijk dan is er elders een aula of een vertrek waar de overledene kan worden opgebaard.

 

Praktische zaken

Op de achtergrond regelt de bode van de uitvaartvereniging de praktische zaken zoals bijvoorbeeld: het doen van de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het laten maken van rouwbrieven, het bestellen van de kist, van de rouwwagen, het plaatsen van advertenties in de dagbladen en de voorbereiding van begrafenis of crematie. Alles is nauw overleg met de nabestaanden.

De kosten van een begrafenis/crematie

  • De vereniging verzorgt de gehele uitvaart.
  • Als lid van de vereniging ontvangt u een ledenkorting.
  • Iedereen kan lid worden, ongeacht zijn/haar leeftijd. Lid worden op latere leeftijd kan invloed hebben op de hoogte van de ledenkorting. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één van de ouders lid is.
  • Niet alle kosten worden gedekt door de hoogte van de ledenkorting. In principe zullen dit de kosten zijn van de bode en dragers.
  • Alle rekeningen worden door de vereniging betaald, ongeveer 5 weken na de uitvaart krijgt u één rekening van de vereniging.
  • Voor meer informatie raadpleeg één van de onderstaande bestuursleden.

 

De leden van het bestuur:

 

Sjoerd Bokma voorzitter                                     0514571400/0610518180

Ingrid Vellinga  secretaris                                   0611881544

Piet Rienstra (Omrin) penningmeester                 0514571866/0646678599

Wilbert Eppinga lid                                             0514571287

Corrie Beukens  lid                                             06

Annie Ferdinands  lid                                          06655927749    

Pieter Deinum  Bode                                          0514-571771  Mobiel 0625500361

Emailadres:                                                      dle.nijemirdum@gmail.com

 

WIJZIGINGEN

 

Geboorten, huwelijken, verhuizingen e.d.

Graag per mail doorgeven aan de vereniging. Namen en geboortedata worden niet altijd door de ouders doorgegeven.