Energiebeurs Oktober 2022

In oktober 2022 heeft Dorpsbelang Nijemirdum een eerste energieavond georganiseerd in samenwerking met Buurkracht.

Een interessant avond met belangrijkste thema de energierekening te kunnen betalen in deze huidige gekste.

Voor deze avond hebben we een aantal presentatoren bereid kunnen vinden, welke hun kennis en expertise met ons wilde delen.
De presentaties van deze avond zijn hier terug te vinden.

Enquête energiebeurs

Tezamen met de Energiebeurs van oktober 2022 is er ook een enquete gehouden onder de bewoners, om te pijlen waar de behoefte ligt.
Met de resultaten van deze enquete willen we bekijken wat verder kunnen betekenen voor de bewonens. De resultaten van deze enquete zijn als volgt;

Energieavond Februari 2023 - Warmtepompen

Uit de resultaten van de enquete van de eerdere energiebeurs, kwam vooral de vraag naar alternatieve warmtebronnen duidelijk naar voren. Hierbij was de vraag naar een warmtepomp de duidelijke winnaar, waar een tweede energieavond aan is toegewijd in februari 2023.

De presentaties van deze avond zijn hier terug te vinden.