Naam

Nijemirdum, monument op de Zandvoorderhoek

Plaats

Nijemirdum (gemeente De Fryske Marren), Friesland

Onthulling

1950

Ontwerper

Steenhouwerij Eijgelaar

 Overige informatie

 Het monument is geplaatst op de Zandvoorderhoek bij het IJsselmeer, onder Nijemirdum (gemeente De Fryske Marren).

Informatie afkomstig van:
Verzetsmuseum Friesland
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
058 - 212 01 11
www.verzetsmuseum.nl

Informatie afkomstig uit de publicatie: Tekens aan de weg - Tekens aan de wand van C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009.

 Beschrijving

 Het monument op de Zandvoorderhoek bij Nijemirdum (gemeente Gaasterlân-Sleat) is een zuil van wittenatuursteen, omringd door een hek.
De tekst op de zuil luidt:
'1940 - 1945

HIER WERDEN OP
6 APRIL 1945
DOOR DE VIJAND
GEFUSILLEERD
HERRE WINIA Jr.
HENDRIK HUIZENGA
DURK DIJKSTRA
GERRIT VLIETSTRA
JURJEN HOOMANS.'

 Geschiedenis

 Het monument op de Zandvoorderhoek bij Nijemirdum (gemeente Gaasterlân-Sleat) is opgericht ter nagedachtenisaan vijf medeburgers die hier op 6 april 1945 door de bezetter zijn gefusilleerd, te weten: Herre Winia jr., Hendrik Huizenga, Durk Dijkstra, Gerrit Vlietstra en Jurjen Hoomans. Van deze executie heeft niemand iets gezien of gehoord. De onzekerheid over het lot van de vijf slachtoffers heeft geduurd tot 18 oktober 1946. Toen heeft een van de daders, die deel uitmaakte van het vuurpeloton, de plaats aangewezen waar de mannen waren begraven.

Durk Dijkstra werd geboren op 26 april 1915 in Terzool. Hij was groenteboer. Tijdens de bezetting sloot Dijkstra zich aan bij het verzet en hield hij zich met name bezig met het vervoer en verbergen van gedropte wapens. Op 29 maart 1945 werd hij door de Grüne Polizei uit Sneek thuis gearresteerd, samen met zijn onderduiker Herre Winia. In Sneek werden de twee gevangenen verhoord. De bezetter was echter al op de hoogte van de verzetsbeweging in die streek. De volgende dag is de bezetter weer naar Terzool gegaan. Het interieur van Dijkstra's woning werd vernield met een handgranaat, nadat de bezetter de waardevolle dingen mee had genomen. Mevrouw Dijkstra en de kinderen waren toen al elders ondergebracht. Dijkstra werd in oktober 1946 herbegraven op de N.H. begraafplaats in Terzool. In dit dorp is ook een straat naar hem vernoemd.

Herre (Harry) Winia jr. werd geboren op 15 november 1911 in Amsterdam. Hij was werkzaam op de luchthaven Schiphol. Tijdens de oorlog was Winia samen met zijn vrouw ondergedoken bij de familie Dijkstra in Terzool. Winiawas actief betrokken bij de verzetsbeweging, onder andere als wapeninstructeur. Hij werd in oktober 1946 herbegraven in Amsterdam.

Hendrik Huizenga werd geboren op 26 november 1909 in IJlst. De visser was onder de schuilnaam 'Taeke' werkzaam voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Jurjen Hoomans werd geboren op 5 april 1913 in Eppinghoven (Duitsland). Hij was landarbeider in IJlst en werd door verraad op zijn verjaardag (5 april 1945) samen met Huizenga gearresteerd, toen ze voor de Knokploeg wapens vervoerden. Hoomans en Huizenga werden herbegraven op de Algemene begraafplaats te IJlst. In deze stad zijn straten naar hen vernoemd.

Gerrit Vlietstra werd geboren op 2 januari 1922 in Drachtster Compagnie. Tijdens de bezetting kreeg hij een politieopleiding in Schalkhaar. Toen hij merkte in welke propagandistische gemeenschap hij terecht was gekomen, stopte hij met de opleiding. Vlietstra dook onder in 's-Gravenhage, waar hij zich meldde bij de verzetsbeweging. Later werd hij lid van de Sneker Knokploeg. In deze stad had hij een onderduikadres gevonden. Op Goede Vrijdag 30 maart 1945 werd hij gearresteerd en overgebracht naar kamp Sondel. Vlietstra werd herbegraven op de N.H. begraafplaats in Drachtster Compagnie.

Jurjen Hoomans werd geboren op 5 april 1913 in Eppinghoven (Duitsland). Hij was landarbeider in IJlst. Hendrik Huizenga werd geboren op 26 november 1909 in IJlst. De visser was medewerker (schuilnaam 'Taeke') van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Door verraad werden beide mannen hij op 5 april 1945 gearresteerd, omdat ze voor de Knokploeg wapens vervoerden. De volgende dag werden ze tegelijk met Herre Winia, Durk Dijkstra en Gerrit Vlietstra op de Zandvoorderhoek bij het IJsselmeer onder Nijemirdum gefusilleerd. Hoomansen Huizenga werden herbegraven op de Algemene begraafplaats te IJlst. In deze stad zijn straten naar hen genoemd.

Het monument is onthuld in 1950.