De leden van het bestuur:

 

Sjoerd Bokma voorzitter                                     0514571400/0610518180

Grietje Akke Rienstra secretaris                          0514571714

Piet Rienstra (Omrin) penningmeester                0514571866/0646678599

Wilbert Eppinga lid                                             0514571287

Tiny Wildschut  lid                                              0514571619

Pieter Deinum  Bode                                          0514-571771  Mobiel 0625500361