De leden van het bestuur:

 

Sjoerd Bokma voorzitter                                     0514571400/0610518180

Ingrid Vellinga  secretaris                                   

Piet Rienstra (Omrin) penningmeester                 0514571866/0646678599

Wilbert Eppinga lid                                             0514571287

Annie Ferdinands  lid                                              

Pieter Deinum  Bode                                          0514-571771  Mobiel 0625500361

Emailadres:                                                      dlenijemirdum@gmail.com