Herinrichting Nijemirdum

Nijemirdum zit midden in verkeerskundige aanpassingen die 1 juli zijn begonnen en 26 juli afgerond moeten zijn. De aanpassingen behelzen alle kruisingen, beide komgrenzen en ter plaatse van de school een werkvak. Ook wordt de maximum snelheid 30 km. in de bebouwde kom en krijgt verkeer van rechts voorrang.Het was een voorrangsweg.